متاورس چیست؟

متاورس و کاربردش چیست؟

متاورس متاورس چیست؟ خرید زمین در متاورس، کسب درآمد از متاورس. تعریف را از زبان مارک زاکربرگ بشنویم. متاورس مجموعه‌ای از فضاهای مجازی محسوب می‌شود. که می‌توان در آنها افرادی را که در یک فضای فیزیکی وجود ندارند. گرد هم جمع و بین آنها رابطه برقرار کرد. متاورس چیست؟ متاورس شبکه‌ای گسترده از جهان‌ها و …

متاورس و کاربردش چیست؟ ادامه »